Skip to main content

naše realizácie

pomníky

Výber pomníka, uloženie textu, symbolov a fotografií


Pri výbere pomníka berte do úvahy koľko mien a akej dĺžky naň plánujete hneď, prípadne v budúcnosti napísať. Myslite na to, aby všetok text na pomníku tvoril harmonickú kompozíciu. Symboly ako kríž či ratolesť takisto potrebujú určitý priestor.

Radšej odporúčame zvoliť väčší, jednoduchší pomník, ako bohato zdobený, ale menších rozmerov. Rozmery pomníkov sa uvádzajú ako opísaný obdĺžnik výrobku, čo znamená, že dva pomníky rovnakých rozmerov nemusia mať rovnaký priestor pre text - je to závislé od ich tvaru a zdobenia.