Skip to main content

služby

renovácia
písma

„Aby sme zachovali spojenie s minulosťou a pamäťou na svojich predkov“


Renováciu alebo obnovu písma na náhrobných kameňoch robíme z rôznych dôvodov. Náhrobné kamene sú vystavené pôsobeniu počasia a iným vonkajším vplyvom, ktoré môžu spôsobiť postupné opotrebovanie a stratu čitateľnosti písma. Je dôležité udržiavať aj písmo v dobrom stave, aby ich mohli ľudia ľahšie čítať a rozpoznávať.

Obnova písma môže zahŕňať rôzne postupy, vrátane opravy poškodených písmen, opravy chýbajúcich písmen a čistenia kameňa od rôzneho znečistenia. Obnovu písma vykonáva kvalifikovaný kamenár alebo reštaurovateľ, ktorý má skúsenosti s prácou na historických kamenných pamiatkach.

Okrem praktických dôvodov pre obnovu písma, môže byť táto činnosť aj súčasťou snahy zachovať kultúrnu a historickú hodnotu náhrobných kameňov a zabezpečiť, aby si ľudia zachovali spojenie s minulosťou a pamäťou na svojich predkov.

Povrchová úprava gravírovaného písma (písmo vyhotovené odoberaním materiálu sekaním, pieskovaním alebo gravírovaním pantografom): Zlato: 23.75ct plátkové zlato, uložené do permanentného podkladu Mixtion Lefranc. Životnosť cca 10 rokov v závislosti na orientácii pomníka/tabule voči svetovým stranám, poveternostných podmienkach, situácii v teréne (blízka poloha stromu či kra), prípadného poškodenia a pod. Prirodzene neoxiduje. Čistiť ho môže len odborne vyškolená osoba. "Striebro": Al extra jemný prach, uložený do permanentného podkladu Mixtion Lefranc. Prirodzene neoxiduje. Trvácnosť minimálne detto ako zlato. Čistiť ho môže len odborne vyškolená osoba. Farby: niekoľko vrstiev špeciálnych farieb na kameň určené pre exteriér, UV stabilné.