Skip to main content

služby

rekonštrukcie
hrobov

ukážky od vizualizácie k realizácii


Rekonštrukcia hrobu je jednou z našich najviac požadovaných služieb. Ide o proces obnovy a rekonštrukcie pôvodného vzhľadu hrobu a hrobových miest. Službu realizujeme najmä vtedy, ak bol hrob alebo hrobové miesto poškodené alebo v priebehu času znehodnotené.

Počas našej praxe sme sa stretli s mnohými príčinami poškodenia hrobov. Najčastejšie ide o prírodné faktory ako napríklad poveternostné podmienky. Silný vietor a zlomené konáre z veľkých a málo udržiavaných stromov, ktoré sa na cintorínoch nachádzajú dokážu hroby alebo pomníky poškodiť, prípadne zničiť hrobové príslušenstvo ako sú vázy, lampáše a podobne. Niekedy pri poškodení ide aj o ľudskú činnosť, ako vandalizmus, či zanedbávanie alebo nevhodnú starostlivosť o hrobové miesto.

Často sa na nás obracajú zákazníci o službu rekonštrukcie hrobu aj z estetických dôvodov alebo v snahe zvýšiť bezpečnosť a ochranu hrobu.

Pri rekonštrukcii hrobu sa zvyčajne odstráni poškodená časť a následne sa obnoví pôvodný vzhľad hrobu. To môže zahŕňať napríklad opravu nápisov, obnovenie kamenných alebo kovových častí, čistenie alebo náhradu poškodených doplnkov. Rekonštrukcia hrobov sa často vykonáva aj s ohľadom na kultúrnu a historickú hodnotu miesta a snaží sa zachovať jeho autenticitu.

pôvodný stav a návrh rekonštrukcie 1

realizácia
vizualizácia

NÁVRH REKONŠTRUKCIE A REALIZÁCIA 1

realizácia
vizualizácia

pôvodný stav a návrh rekonštrukcie 2

realizácia
vizualizácia

NÁVRH REKONŠTRUKCIE A REALIZÁCIA 2

realizácia
vizualizácia