Skip to main content

vzorkovník

kameňa

žula

Žula je magmatická vyvrenina, je prírodným produktom. Farba, kresba a žilovanie sú neovplyvniteľné a jedinečné, variuje od úplne homogénnych typov po druhy s veľmi širokou farebnou a materiálovou štruktúrou. Mikropraskliny sú pre niektoré typy vlastné (hlavne pre druhy s vysokým obsahom kremíka). Všeobecne nemení svoj vzhľad, niektoré druhy môžu počas dlhšej doby jemne zmeniť farbu do hneda (hrdzava) kvôli vysokému obsahu železa. Lesk, celistvosť, rozmerová tolerancia sú nemenné s výnimkou prirodzeného opotrebenia. Žula je nasiakavý materiál, pórmi absorbuje a odparuje tekutiny, t. j. fľaky od vody (napríklad po daždi) po zmene počasia zas zmiznú. Trvalé stopy zanechajú mastné látky (napríklad lampový olej, vosk) a pigmentované látky s nízkou viskozitou (napríklad riedka farba, hrdzavá voda z venca). Zníženie nasiakavosti je možné odborným chemickým ošetrením. Mechanické poškodenie pri bežnom užívaní nehrozí.

mramor

Mramor je vápencová usadenina, ktorá je tiež prírodným produktom. Je známy krásnymi farebnými kresbami, kvôli ktorým je často vyhľadávaným materiálom pre interiér. Platí to isté čo pre žulu, ale má aj svoje výnimky: vzhľad mení v exteriéri, zvetráva – stráca lesk a sýtosť farby. Je mäkší ako žula, v porovnaní s ňou je možné ho ľahšie poškriabať. Mramor nie je odolný voči kyselinám (leptajú jeho povrch). Vlastnosti mramoru je možné zušľachtiť chemickým ošetrením.

Doporučená údržba pre kameň v exteriéri:

  • Niekoľkokrát ročne umyť vodou so saponátom na kameň, vhodná je impregnácia mliekom na kameň.
  • Nepoužívať abrazívne látky a nástroje. Krycie dosky nie sú pochôdzne.
  • Pri silnom znečistení sa s nami poraďte ohľadom ďalšieho postupu.

katalógy a vzorky kameňa
nájdete na našej predajni